Your Shopping Cart

It appears that your cart is currently empty!

CONTINUE SHOPPING

 

 

תקנון ותנאי שימוש לאתר "CALDERONA"
עדכון אחרון: דצמבר 2020
Calderona מברכת את בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט בכתובת: www.Calderona.co (״האתר״).
האתר הוקם במטרה לספק ללקוחות ולגולשים באתר פלטפורמה נוחה ומאובטחת לרכוש את התכשיטים המוצגים באתר. כמו כן, האתר מספק מידע אודות התכשיטים הייחודיים המוצעים לרכישה באתר.
⦁ השימוש באתר:
⦁ תקנון ותנאי שימוש אלה מהווים הסכם מחייב בינך, בין אם באופן פרטי ובין באמצעות תאגיד (״אתה״) לבין האתר בנוגע לגלישה ושימוש באתר בכל מחשב או מכשיר תקשורת אחר כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו"ב. כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים לרבות גישה לאתר באמצעות הטלפון, אפליקציה או על אמצעי אחר. קרא את התקנון ותנאי השימוש בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״).
⦁ במקרה של סתירה בין תקנון זה לבין כל תרגום לשפה אחרת, הגרסה בשפה העברית תגבר בכל עניין משפטי או שאלה של פרשנות או אחרת.
⦁ האתר שומר את זכותו לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. אנו נעדכן בנוגע לשינויים בתקנון על ידי עדכון "העדכון האחרון״ בתקנון ואתה מוותר על כל זכות לקבל הודעה על שינויים כאמור.
⦁ הרכישה באתר מיועדת לבעלי כשירות משפטית מגיל 18 בלבד.
⦁ האמור בתקנון מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון נקבה ו/או זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
⦁ קניין רוחני:
⦁ אלא אם צוין במפורש אחרת, כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות, עיצובים, תמונות, מאגרי מידע, תוכנות, קוד, שמע, וידאו, טקסט (״התוכן״) וכן סמלילים, סימני מסחר וכיו״ב (״הסימנים״) הם בבעלות האתר בלבד, או בבעלות צד שלישי, שהרשה לאתר או נתן רישיון לאתר לעשות שימוש על פי דין בתכנים או בסימנים ובכלל זה שותפיו העסקיים של האתר.
⦁ התוכן והסימנים ניתנים כמו שהם ״AS IS״ לשימוש אישי בלבד. אלא אם צוין במפורש אחרת, אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה )ככל שתינתן).
⦁ בתנאי שאתה זכאי לגלוש באתר, האתר מקנה לך רישיון מוגבל לשימוש בו ולהורדת או הדפסת עותק של כל חלק מהתוכן אליו ניתנה גישה ראויה לשימוש אישי בלבד, שאינו מסחרי.
⦁ הצהרות משתמש:
⦁ בעת גלישה באתר, אתה מתחייב ומצהיר כדלקמן: (1) הגלישה באתר והשימוש הם באחריותך הבלעדית; (2) הפרטים שהזנת בעת השארת הפרטים ורכישה באתר הם נכונים, עדכניים, מדיוקים ומלאים; (3) ככל ויהיה בכך צורך, במקרה של שינוי פרטים תעדכנם בפנייה לאתר; (4) הנך בעל כשירות משפטית ואתה מסכים לתנאי התקנון; (5) לא תעשה שימוש באתר באמצעים אוטומטיים או לא אנושיים, בין אם באמצעות BOT, סקריפט או בכל דרך אחרת; (6) לא תעשה שימוש בלתי חוקי באתר; (7) השימוש שלך באתר לא יפר כל חוק או תקנה רלוונטיים.
⦁ האתר רשאי למנוע מכל גולש שימוש באתר לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר לחסום גישתו אליו או חלקה אם בעת השארת פרטים באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים, לא עדכניים או לא מלאים.
⦁ פעילות אסורה באתר:
⦁ אינך רשאי להשתמש באתר אלא למטרות שלשמן הוא נועד. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואין לעשות בו שימוש למטרות מסחריות למעט כאלו שיאושרו על ידי האתר באופן ספציפי.
⦁ כמשתמש האתר, אתה מסכים שלא:
⦁ לאחזר נתונים או תוכן אחר מהאתר כדי ליצור או להרכיב אוסף, מסד נתונים או מדריך ללא אישור מראש ובכתב מהאתר;
⦁ לעשות כל שימוש בעיצובי האתר;
⦁ לעשות שימוש לא מורשה באתר, לרבות איסוף כתובות דוא"ל וכיו״ב באמצעים אלקטרוניים או אחרים לצורך שליחת דוא"ל באמצעים אוטומטיים;
⦁ לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לאבטחה האתר, לרבות שימוש ביישומים המונעים או מגבילים את השימוש או ההעתקה של תוכן כלשהו;
⦁ להונות או להטעות את האתר ו/או את משתמשיו;
⦁ לעשות שימוש לא נכון בשירותי התמיכה של האתר או להגיש דוחות כוזבים בנוגע לשימוש באתר;
⦁ לעשות שימוש אוטומטי במערכת, כגון שימוש בסקריפטים לשליחת הערות או הודעות, או שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלי איסוף וחילוץ נתונים דומים;
⦁ לנסות להתחזות לאדם אחר;
⦁ להשתמש במידע שהתקבל באתר על מנת להטריד, להתעלל או לפגוע באדם אחר;
⦁ להשתמש באתר כחלק מכל מאמץ להתחרות באתר;
⦁ לאחזר, לפענח או להנדס לאחור חלק מהאתר, אפשרות באתר או יישום באתר;
⦁ להטריד, להפחיד או לאיים על כל אחד מעובדי או סוכני האתר;
⦁ למחוק את זכויות היוצרים או את הודעת הזכויות הקנייניות מכל תוכן או סימן;
⦁ להעתיק או להתאים את  קוד האתר או חלק ממנו, כולל אך לא רק Flash, PHP, HTML, JavaScript או קוד אחר;
⦁ להעלות או להעביר (או לנסות להעלות או להעביר) וירוסים, סוסים טרויאניים, או חומר אחר, כולל שימוש בדואר זבל, אשר יפריע לשימוש באתר;
⦁ לבצע פעולה שתפגע או תזיק לאתר, בהתאם לשיקול דעתו של האתר;
⦁ להשתמש באתר באופן שאינו עולה בקנה אחד החוק, התקנות והפסיקה.
⦁ כל שימוש באתר תוך הפרה של האמור לעיל עלול לגרום, בין היתר, לסיום או השעיית זכויותיך לשימוש באתר.
⦁ תוכן צדדים שלישיים:
⦁ האתר רשאי להשתמש בקישורים לאתרים אחרים ("אתרי צד שלישי") וכן במאמרים, תמונות, טקסט, גרפיקה, תמונות, עיצובים, מוסיקה, סאונד, וידאו, מידע, אפליקציות, תוכנה ותכנים או פריטים אחרים השייכים או שמקורם באתרי צד שלישי ("תוכן של צד שלישי"). אתרי צד שלישי ותוכן של צד שלישי אינם נחקרים, מנוטרים, או נבדקים על ידי האתר והאתר לא אחראי לתוכן של צד שלישי שפורסם דרך האתר, שהגעת אליו דרך האתר, שזמין דרך האתר או מותקן בו, כולל תוכן, חוות דעת, אמינות, נוהלי פרטיות או מדיניות אחרת של או כלולים באתרי שלישי או בתוכן של צד שלישי. שימוש בקישור או התרת שימוש או התקנה של אתרים של צד שלישי או כל תוכן של צד שלישי כלשהו אינה מרמזת על אישור או אישור לכך על ידינו.
⦁ האתר לא לוקח אחריות על כל רכישה שתבצע מאתרי צד שלישי או מחברות אחרות אשר יבוצעו ויהיו בתוקף באופן בלעדי בינך לבין הצד השלישי הרלוונטי.


⦁ ניהול האתר:
⦁ אנו שומרים לעצמנו את הזכות: (1) לפקח על הפרות של תקנון זה; (2) לנקוט בפעולה משפטית כנגד כל מי שמפר את הוראות החוק או הוראות תקנון זה, לשיקול דעתו הבלעדי של האתר, לרבות, ללא הגבלה, דיווח על המשתמש לרשויות אכיפת החוק; (3) לסרב, להגביל גישה, להגביל זמינות, או להשבית (ככל שניתן מבחינה טכנולוגית) כל תרומה שלך לאתר או כל חלק ממנה, לפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר וללא הגבלה; וכן (4) לנהל את האתר באופן שיגן על זכויותיו ורכושו ויקל על תפקודו התקין.
⦁ מדיניות פרטיות:
⦁ על מנת לספק שירות איכותי, אנו עשויים להשתמש בנתונים האישיים שלך, ובין היתר, מידע על השימוש שלך באתר ומידע על המכשיר הנייד שלך או המחשב ("המידע הנאסף באתר"). המידע הנאסף באתר עשוי לשמש את האתר לצרכים הבאים:
⦁ לספק לך שירותים ולשפר את האתר ו/או את השירותים;
⦁ תפעולו התקין של האתר;
⦁ לנתח את ולנהל את האתר באופן תקין;
⦁ שיפור שירות הלקוחות של האתר;
⦁ ליצירת קשר או לספק לך נתונים בקשר לאתר או לשירות.
⦁ בעת השימוש באתר, האתר עשוי לאסוף מידע מסוים באופן אוטומטי. לדוגמה:
⦁ כתובת ה- IP שלך, פרוטוקול האינטרנט, ספק האינטרנט או הדפדפן וסוג המכשיר ממנו אתה גולש;
⦁ הקלטת הפעילות שלך באתר או תרשים העמודים בהם ביקרת;
⦁ שימוש בעוגיות על מנת לזהות את המכשיר ממנו אתה גולש. קובץ עוגיות הם קובץ טקסט קטן שאתר, יישום מקוון או דואר אלקטרוני עשויים לשמור בדפדפן האינטרנט ו/או בכונן הקשיח של המחשב לשימוש בביקורים הבאים באתר;
⦁ מידע שתזין, תשתף או שניתן להשיג מהשימוש שלך באתר.
⦁ אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים, למעט מידע רגיש כגון מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות וכיו״ב, כולל עם שותפינו העסקיים ונותני שירותים.
⦁ דוגמאות לפעולות שנותני שירותים עשויים לבצע הכרוכים במידע שלך:
⦁ לפתח ולתחזק את האתר;
⦁ לצבור מידע על לקוחות ו/או גולשים ולשפר את שירות הלקוחות. לאחר מכן, האתר עשוי לשתף מידע כאמור עם שותפי שיווק פוטנציאליים ומפרסמים.
⦁ לנותני שירותים ושותפים עסקיים כאמור ניתנת גישה לכל או לחלק מהמידע שלך, והם עשויים להשתמש בעוגיות (כהגדרתן לעיל) או בטכנולוגיית איסוף אחרות.
⦁ הפרת זכויות יוצרים:
⦁ אנו מכבדים את זכויות הקניין של אחרים. אם אתה מאמין כי מידע או תוכן באתר מפר את זכויות קנייניות השייכות לך, אנא צור קשר באמצעות פרטי ההתקשרות שבתחתית תקנון זה.
⦁ סיום:
⦁ תנאי תקנון זה יישארו בתוקפם בעת השימוש באתר. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, האתר שומר על זכותו למנוע מכל גולש את השימוש באתר (לרבות חסימת כתובות IP מסוימות), מכל סיבה או נימוק שהוא (מבלי שיצטרך לספק סיבה או נימוק), בשיקול דעתו הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת או התראה ומבלי שיהיה אחראי לנזק כלשהו עקב החלטתו. כמו כן, האתר רשאי להפסיק את השימוש שלך בו וכל תוכן או מידע שפרסמת בכל עת, ללא אזהרה מראש.
⦁ שינויים באתר, תקלות והפסקות שירות:
⦁ האתר שומר את הזכות לשנות מעת לעת או להסיר את תוכן האתר מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתו הבלעדית וללא הודעה מוקדמת. האתר אינו מחויב לעדכן מידע או תוכן כלשהו באתר.
⦁ האתר לא יהיה אחראי כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו עבור שינוי, השעיה או הפסקת שירות כאמור.
⦁ האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל האתר או אצל מי מספקיו.
⦁ מחיר התכשיטים:
⦁ מחירים, זמינות התכשיטים ותנאי רכישה אחרים עשויים להשתנות מעת לעת. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את מגוון התכשיטים או להפסיקם או לשנות את מחיר התכשיטים המוצעים באתר ומחוצה לו, ללא הודעה מוקדמת.
⦁ בעת הזמנת תכשיט באתר, הרוכש אחראי לספק מידע נכון, מדויק, עדכני ומלא. התשלום יבוצע בטרם קבלת ההזמנה. האתר רשאי לאמת את הפרטים שהוזנו לאחר ביצוע הזמנה, והוא רשאי לבטל או להגביל את ההזמנה בכל עת. במידה ובוצע תשלום עבור הזמנה שבוטלה, האתר יחזיר את סכום התשלום לאותו אמצעי התשלום.
⦁ אם, מכל סיבה שהיא, חברת כרטיס האשראי תסרב להעביר את סכום התשלום בגין הזמנה שביצעת, האתר יהיה רשאי להשהות או להפסיק לאלתר את מתן השירות והוא רשאי לדרוש את התשלום בתוספת עלות שנגרמה לאתר עקב הסירוב (לרבות קנסות מצד צד שלישי) באמצעים אחרים, לשיקול דעתו של האתר. במידה והאתר יאלץ לנקוט בהליכים משפטיים לגביית יתרות תשלום, הרוכש מתחייב לשפות את האתר בכל ההוצאות שיגרמו לו, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט נוספות.
⦁ רכישת תכשיטים באתר כפופה לתנאים ולהגבלות נוספות אשר יפורטו באתר.


⦁ מדיניות אספקה (משלוחים):


⦁ האתר ידאג לאספקת הזמנה שבוצעה באתר לכתובת הלקוח כפי שהוזנה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר ו/או לכל מקום אחר עליו יסכימו הצדדים בעת ביצוע הזמנה באתר.
⦁ הזמנות מחוץ לגבולות ישראל (בינלאומיים) יטופלו ויסופקו בין עד 21 ימי עסקים באמצעות דואר ישראל.
⦁ הזמנות בתחומי מדינת ישראל יטופלו ויסופקו בלוחות הזמנים הבאים:
⦁ עד 5 ימי עסקים באמצעות שליח עד הבית בעלות של 35 ש״ח עבור דמי משלוח , או ללא עלות דמי משלוח בהזמנה של למעלה מ-500 ש"ח;
⦁ ״יום עסקים״ – ימי ראשון עד חמישי, להוציא ימי שבתון של כלל המשק, ערבי חג וימים בהם הבנקים בישראל לא עובדים.
⦁ עלות המשלוח עשויה להתעדכן מעת לעת בהתאם לאמור בעת ביצוע ההזמנה באתר.
⦁ אין סכום מינימום להזמנה באתר.
⦁ במקרה שבו תכשיט שהוזמן באתר אינו זמין במלאי, האתר יעדכן את המזמין. במידה והמזמין לא יהיה זמין, האתר ישלח את ההזמנה ללא התכשיט החסר.
⦁ במידה והלקוח לא יהיה נוכח בביתו בעת הגעת השליח, בשעה שתואמה אתו מראש, ההזמנה תוחזר ותשלח פעם נוספת לאחר תשלום דמי משלוח נוספים על ידי הלקוח.
⦁ אספקת הזמנות תתאפשר בכפוף לתנאים הבאים:
⦁ ישנה נגישות סבירה למקום ההזמנה;
⦁ אם מדובר בארגון, מוסד, קיבוץ או ישוב שלא ניתן להגיע אליהם ללא אישור מיוחד ו/או שאין בהם רישום מוסדר של רחובות ו/או מספרי בתים, ההזמנה תימסר לנקודת החלוקה המרכזית באותו המקום.
⦁ האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שיגרם כתוצאה של:
⦁ כוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר;
⦁ מסיבות הקשורות לחברת השליחויות ו/או לדואר ישראל;
⦁ תקופות חגים ו/או בתקופות הקודמות לחגים, לרבות בחודשים נובמבר- דצמבר בהם מתקיימים חגי האינטרנט;
⦁ סגירת המשק כך שפעילות האתר ו/או ספקיו ו/או נותני שירותיו יפגעו, מכל סיבה שהיא.
⦁ מדיניות החזרות, שינוי וביטול הזמנות:
⦁ בקשה להחזר, שינוי או ביטול עסקה תועברו לאתר באחד מאמצעי ההתקשרות המופיעים בתחתית התקנון.
⦁ החזר, שינוי או ביטול הזמנה יתאפשרו בהחזר כספי או בהחלפה בטווח זמן של עד 14 יום לאחר קבלת הלקוח את ההזמנה.
⦁ ההחזר הכספי יעשה באמצעי התשלום שבו ביצע הלקוח את ההזמנה.
⦁ אם ההחזר, השינוי או הביטול יתבקשו לאחר 14 יום מקבלת ההזמנה, בקשה להחזר, שינוי או ביטול עסקה יתאפשרו בכפוף לשקול דעתו הבלעדי של האתר.
⦁ החזרה, שינוי או ביטול יאושרו לאחר שהלקוח יקבל הודעה בכתב מהאתר המאשרת זאת.
⦁ במקרה שהחזר, שינוי או ביטול נעשו מפני שהלקוח התחרט (ולא עקב פגם או אי התאמה) ואושרו על ידי האתר, יחולו ההוראות הבאות:
⦁ הלקוח ישיב את התכשיט לאתר (על חשבונו) כאשר הוא סגור באריזתו המקורית;
⦁ לא נעשה בתכשיט שימוש מכל סוג שהוא;
⦁ התכשיט יוחזר בצירוף חשבונית עסקה או הוכחת עסקה;
⦁ העלויות הכרוכות בהחזרת ההזמנה תחולנה על הלקוח;
⦁ יגבו דמי ביטול בגובה 5% מסכום התכשיט או בסך 100 ש״ח (לפי הנמוך מבניהם).
⦁ במקרה שהחזר, שינוי או ביטול נעשו עקב פגם בתכשיט, האחריות לאיסוף או החלפת התכשיט הפגום מבית הלקוח תחול על האתר אך האתר רשאי לדרוש מהלקוח שישלח את התכשיט הפגום אליו באמצעות הדואר (על חשבון האתר) והאתר ידאג לתיקון או להחלפת התכשיט.
⦁ תכשיט שיוגדר כפגום על ידי הלקוח ייבדק על ידי האתר. אם לאחר בדיקת האתר התכשיט ימצא תקין, הלקוח לא יקבל החזר כספי ויהיה באפשרותו לבקש את שליחת התכשיט חזרה אליו בכפוף לתשלום דמי משלוח פעם נוספת.
⦁ לא תתאפשר החזרת תכשיטים שיוצרו במיוחד עבור הלקוח על פי דרישות או מידות מיוחדות, בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
⦁ האמור בסעיף 13 לעיל כפוף להוראות ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.


⦁ סמכות שיפוט:
⦁ על תקנון זה והשימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
⦁ לבתי המשפט במחוז השיפוט של בית המשפט המחוזי בתל אביב תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון ו/או למחלוקות משפטיות שיתגלו בינך לבין האתר.
⦁ דיוק/ תיקונים טכניים ואחרים:
⦁ האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. האתר שומר על זכותו לתקן טעויות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים כאמור ולעדכן את המידע באתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
⦁ אחריות האתר:
⦁ התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS), ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. המשתמש באתר מסכים כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו והשימוש באתר יהיה על אחריותו הבלעדית של המשתמש באתר.
⦁ המשתמש באתר מסכים כי השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה. האתר אינו מתחייב כי תכנים ושירותים המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של כל משתמש. האתר לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם, לרבות: (1) שגיאות, טעויות ואי-דיוקים; (2) נזק לגוף או לרכוש, מכל סוג, הנגרם עקב השימוש באתר ו/או רכישה באתר; (3) הפרעה בגישה לאתר או מהאתר; (4) כל באג, וירוס, סוסי טרויאני וכיו״ב שעלולים להיות מועברים לאתר על ידי צד שלישי כלשהו.
⦁ אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של התכשיטים הנמכרים בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בתכשיטים אשר מוצגים על ידו.
⦁ חומרי הגלם מהם עשויים התכשיטים המוצגים באתר (לדוגמה זהב) עשויים לעורר תופעות אלרגיות לאחר מגע צמוד עם העור. במקרים אלו, יש להסיר את התכשיט ולפנות לייעוץ אצל רופא. תופעות אלרגיות כאמור עשויות להתפתח גם לאחר תקופה ממושכת שהתכשיט בא במגע עם העור.
⦁ אחריות האתר לתכשיט פגום מוגבלת להחלפת התכשיט או שווי התכשיט. החבות הכוללת של האתר ביחס לכל תכשיט לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של אותו התכשיט.
⦁ תכשיטים המופיעים באתר מיוצרים על ידי צדדים שלישיים. לקוחות האתר מאשרים ומצהירים כי הם מודעים לכך וכי הם יישאו באחריות לפנות ולדרוש מהיצרן פיצוי בגין כל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם להם בעקבות שימוש בתכשיט.
⦁ תמונות התכשיטים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו"ב בין התכשיט, כפי שהוא מוצג באתר, לבין התכשיט שיסופק ללקוח. טעות סופר בתיאור תכשיט ו/או מחירו לא תחייב את האתר.
⦁ מידע ומצגים אודות תכשיטים המוצגים באתר, שמקורם בשותפיו העסקיים של האתר ו/או צדדים שלישיים שתכשיטיהם מופיעים באתר וכל תוכן ביחס לתכשיטים נמצאים באחריותם הבלעדית של השותפים העסקיים ו/או צדדים שלישיים כאמור, ועל כן מובן שלאתר אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין האתר ערב למידת הדיוק של מידע זה.
⦁ האתר ממליץ לגולשים באתר לנהוג כצרכנים נבונים וזהירים, ולקרוא בעיון את המידע המוצג באתר ובכלל זה את המידע ביחס לתכשיט עצמו, תיאורו והתאמתו, כמתואר באתר.
⦁ שונות:
⦁ תנאי תקנון זה מהווים את כל ההסכמות וההבנות בנוגע לשימוש באתר. אי מימוש או אכיפה של זכות או הוראה בתקנון זה, לא תחשב כוויתור מצד האתר על מימוש הזכות או אכיפת ההוראה. האתר יהיה רשאי להמחות לאחרים את כל או חלק מזכויותיו ו/או חובותיו בתקנון זה.
⦁ במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.
⦁ צרו קשר:
⦁ האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:
כתובת: שטרן 9, תל אביב;
טלפון: 03-6826745;
כתובת דואר אלקטרוני: Calderonajewelry@gmail.com
“CALDERONA” TERMS & CONDITIONS
Last updated December, 2020

Calderona welcomes you and thanks you for choosing to browse our website at: www.Calderona.co (the “Website” or the “Site”).
The website was created with the main goal of providing a convenient platform for visitors and customers to view and/or purchase fine jewelry. The website provides information about the luxury jewelry for sale including prices, materials, measuring and more.
⦁ AGREEMENT TO TERMS:
⦁ These Terms and Conditions constitute a legally binding agreement made between you, whether personally or on behalf of an entity (“you”) and the Site (“we”, “us” or “our”), concerning your access to and use of the Site as well as any other media form, media channel, mobile website or website related, linked, or otherwise connected thereto. You agree that by accessing the Site, you have read, understood, and agree to be bound by all of these Terms and Conditions (“Terms and Conditions”).
⦁ In the event of inconsistency between any terms of this contract and any translation into another language, the Hebrew version will control and prevail on any question of interpretation or otherwise.
⦁ We reserve the right, in our sole discretion, to make changes or modifications to these Terms and Conditions at any time and for any reason. We will alert you about any changes by updating the “Last updated” date of these Terms and Conditions and you waive any right to receive specific notice of each such change.
⦁ The Site is intended for users who are at least 18 years of age.
⦁ INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS:
⦁ Unless otherwise indicated, the Site is our proprietary property and all source code, databases, functionality, software, application, designs, audio, video, text, photographs, and graphics on the Site (collectively, the “Content”) and the trademarks, service marks, and logos contained therein (the “Marks”) are owned or controlled by us or licensed to us.
⦁ The Content and the Marks are provided on the Site “AS IS” for your information and personal use only. Except as expressly provided in these Terms and Conditions, no part of the Site and no Content or Marks may be copied, reproduced, aggregated, republished, uploaded, posted, publicly displayed, encoded, translated, transmitted, distributed, sold, licensed, or otherwise exploited for any commercial purpose whatsoever, without our express prior written permission.
⦁ Provided that you are eligible to use the Site, you are granted a limited license to access and use the Site and to download or print a copy of any portion of the Content to which you have properly gained access solely for your personal, non-commercial use. We reserve all rights not expressly granted to you in and to the Site, Content and the Marks.
⦁ USER REPRESENTATIONS:
⦁ By using the Site, you represent and warrant that: (1) Each and every use of the Site is for your own risk and responsibility; (2) all registration information you submit will be true, accurate, current, and complete; (3) you will maintain the accuracy of such information and promptly update such registration information as necessary; (4) you have the legal capacity and you agree to comply with these Terms and Conditions; (5) you will not access the Site through automated or non-human means, whether through a bot, script or otherwise; (6) you will not use the Site for any illegal or unauthorized purpose; and (7) your use of the Site will not violate any applicable law or regulation.
⦁ We have the right to refuse any and all current or future use of the Site. Without Limiting the generality of the Foregoing, if you provide any information that is untrue, inaccurate, not current, or incomplete, we have the right to block your access and refuse any and all current or future use of the Site (or any portion thereof).
⦁ PROHIBITED ACTIVITIES:
⦁ You may not access or use the Site for any purpose other than that for which we make the Site available. The Site may not be used in connection with any commercial endeavors except those that are specifically endorsed or approved by us.
⦁ As a user of the Site, you agree not to:
⦁ systematically retrieve data or other content from the Site to create or compile, directly or indirectly, a collection, compilation, database, or directory without written permission from us;
⦁ make any unauthorized use of the Site, including collecting email addresses of users by electronic or other means for the purpose of sending unsolicited email by automated means or under false pretenses;
⦁ steal and/or copy and/or make any use of the designs and/or ideas of jewelry on the website;
⦁ circumvent, disable, or otherwise interfere with security-related features of the Site, including features that prevent or restrict the use or copying of any Content or enforce limitations on the use of the Site and/or the Content contained therein;
⦁ trick, defraud, or mislead us and other users;
⦁ make improper use of our support services or submit false reports of abuse or misconduct;
⦁ engage in any automated use of the system, such as using scripts to send comments or messages, or using any data mining, robots, or similar data gathering and extraction tools;
⦁ attempt to impersonate another person;
⦁ use any information obtained from the Site in order to harass, abuse, or harm another person;
⦁ use the Site as part of any effort to compete with us;
⦁ decipher, decompile, disassemble, or reverse engineer any of the software comprising or in any way making up a part of the Site;
⦁ harass, annoy, intimidate, or threaten any of our employees or agents engaged in providing any portion of the Site to you;
⦁ delete the copyright or other proprietary rights notice from any Content;
⦁ copy or adapt the Site’s software, including but not limited to Flash, PHP, HTML, JavaScript, or other code;
⦁ upload or transmit (or attempt to upload or to transmit) viruses, trojan horses, or other material, including use of spamming, that interferes the enjoyment of the Site;
⦁ disparage, tarnish, or otherwise harm, in our opinion, us and/or the Site;
⦁ use the Site in a manner inconsistent with any applicable laws or regulations.
⦁ Any use of the Site in violation of the foregoing violates these Terms and Conditions and may result in, among other things, termination or suspension of your rights to use the Site.
⦁ THIRD-PARTY CONTENT:
⦁ The Site may contain (or you may be sent via the Site) links to other Sites ("Third-Party Sites") as well as articles, photographs, text, graphics, pictures, designs, music, sound, video, information, applications, software, and other content or items belonging to or originating from third parties ("Third-Party Content"). Such Third-Party Sites and Third-Party Content are not investigated, monitored, or checked for accuracy, appropriateness, or completeness by us, and we are not responsible for any Third-Party Sites accessed through the Site or any Third-Party Content posted on, available through, or installed from the Site, including the content, accuracy, offensiveness, opinions, reliability, privacy practices, or other policies of or contained in the Third-Party Sites or the Third-Party Content. Inclusion of, linking to, or permitting the use or installation of any Third-Party Sites or any Third-Party Content does not imply approval or endorsement thereof by us.
⦁ Any purchases you make through Third-Party Sites will be through other sites and from other companies, and we take no responsibility whatsoever in relation to such purchases which are exclusively between you and the applicable third party.
⦁ SITE MANAGEMENT:
⦁ We reserve the right, but not the obligation, to: (1) monitor the Site for violations of these Terms and Conditions; (2) take appropriate legal action against anyone who, in our sole discretion, violates the law or these Terms and Conditions, including without limitation, reporting such user to law enforcement authorities; (3) in our sole discretion and without limitation, refuse, restrict access to, limit the availability of, or disable (to the extent technologically feasible) any of your contributions or any portion thereof; and (4) otherwise manage the Site in a manner designed to protect our rights and property and to facilitate the proper functioning of the Site.
⦁ PRIVACY POLICY:
⦁ In order to provide you service, we may use your personal data, such as, inter alia, information about your use of the Site, and information about your mobile device or computer (“Personal Information”). The Personal Information may be collected and used to:
⦁ provide services to you and improve the Site and/or the services;
⦁ ensure proper performance of the Site;
⦁ analyze and manage our businesses;
⦁ improve our customer service;
⦁ contact you or provide you with relevant data with regard to the Site or the services.
⦁ Each time you use the Site, we may automatically collect certain types of information. Some examples of automatic information we may collect are as follows:
⦁ we may record your internet service provider’s address, your internet protocol or IP address and the type of handheld or mobile device.
⦁ we may collect a record of your activity or your “clickstream” while visiting the Site.
⦁ we may use “cookies” of different types to recognize your computer or mobile device. A cookie is a small text file that a website, online application, or e-mail may save to your internet browser and/or your computer’s hard drive for use in subsequent visits to sites.
⦁ we may collect any information you enter, share or that can be obtained from your use of the Site.
⦁ We may share your personal information with third parties, except for sensitive information such as credit card information and I.D numbers, including with our services providers.
⦁ Some examples of things service providers may do that may involve your personal information are:
⦁ develop, host or maintain the Site on our behalf;
⦁ aggregate customer information and/or improve customer service. We may then share such aggregated information with prospective marketing partners and advertisers.
⦁ These service providers are granted access to some or all of your personal information as necessary and may use cookies (as defined above) or other automatic collection technology on our behalf.
⦁ CalOPPA - California Consumer Privacy Statement
⦁ This California Consumer Privacy Statement supplements the Global Privacy Notice and applies solely to consumers in the state of California. This Statement does not apply to Site personnel. This California Consumer Privacy Statement uses certain terms that have the meaning given to them in the California Consumer Privacy Act of 2018 and its implementing regulations (the “CCPA”).
⦁ Categories of personal information are collected. The personal information that the Site collects fall into the following categories as established by the California Consumer Privacy Act:
⦁ identifiers such as your name, alias, address, phone numbers, or IP address;
⦁ personal information, such as a credit card number;
⦁ commercial information, such as purchase and content streaming activity;
⦁ internet or other electronic network activity information, including content interaction information, such as content downloads, streams, and playback details;
⦁ geolocation data, such as the location of your device or computer;
⦁ inference data, such as information about your purchase preferences.
⦁ Categories of personal information disclosed for a business purpose. The personal information that the Site discloses about consumers for a business purpose fall into the following categories established by the California Consumer Privacy Act:
⦁ identifiers such as your name, address, phone numbers, or IP address, for example if we use a third party carrier to deliver your order;
⦁ personal information, such as a credit card number, for example if we use a third party payment processor;
⦁ your age, gender, or other protected classifications, for example if you choose to participate in a survey distributed by a survey provider;
⦁ commercial information;
⦁ internet or other electronic network activity information, such as if we use a service provider to help us gather crash reports for analyzing the health of our devices and services.
⦁ Right to Request Access to or Deletion of Personal Information: you may have the right under the California Consumer Privacy Act to request information regarding the collection of your personal information by the Site, or access to or deletion of your personal information. If you wish to access this information, please contact us using the contact information provided below.
⦁ No sale of personal information. The Site has not sold any personal information of consumers, as those terms are defined under the California Consumer Privacy Act.
⦁ No Discrimination. The Site will not discriminate against any consumer for exercising their rights under the California Consumer Privacy Act.
⦁ COPYRIGHT INFRINGEMENTS:
⦁ We respect the intellectual property rights of others. If you believe that any material available on or through the Site infringes upon any copyright you own or control, please immediately notify us using the contact information provided below.
⦁ TERM AND TERMINATION:
⦁ These Terms and Conditions shall remain in full force and effect while you use the Site. without limiting any other provision of these Terms and Conditions, we reserve the right to, in our sole discretion and without notice or liability, deny access to and use of the Site (including blocking certain ip addresses), to any person for any reason or for no reason, including without limitation for breach of any representation, warranty, or covenant contained in these Terms and Conditions or of any applicable law or regulation. we may terminate your use or participation in the Site and any content or information that you posted at any time, without warning, in our sole discretion.
⦁ MODIFICATIONS AND INTERRUPTIONS:
⦁ We reserve the right to change, modify, or remove the contents of the Site at any time or for any reason at our sole discretion without notice. However, we have no obligation to update any information on our Site.
⦁ We also reserve the right to modify or discontinue all or part of the Site without notice at any time. We will not be liable to you or any third party for any modification, suspension, or discontinuance of the Site.
⦁ We cannot guarantee the Site will be available at all times. We may experience hardware, software, or other problems or need to perform maintenance related to the Site, resulting in interruptions, delays, or errors.
⦁ FEES AND PAYMENTS:
⦁ Prices, availability, and other purchase terms are subject to change. The Site reserves the right without prior notice to discontinue or change specifications and prices on jewelries offered on and outside of the Site without incurring any obligation to you.
⦁ You are responsible for providing true, accurate, current, and complete information when ordering products through the Site or otherwise. If you use the Site or other means to purchase a jewelry, payment must be received prior to acceptance of an order. The Site may need to verify information you provide before accepts your order, and may cancel or limit your order any time after it has been placed. If payment has already been made and your order is cancelled or limited, The Site will refund any payment you made for the order that will not be delivered due to cancellation or limitation of an order in the same tender as the original purchase.
⦁ If, for any reason, your credit card company declines or otherwise refuses to pay the amount owed for the jewelry you have purchased, you agree that we may, at our option, suspend or terminate delivery of order and may require you to pay any overdue amounts incurred (including third-party chargeback fees or penalties) by other means acceptable to us. In the event legal action is necessary to collect on balances due, you agree to reimburse us for all expenses incurred to recover sums due, including attorney fees and other legal expenses.
⦁ Purchases of jewelries through the Site may be subject to other terms and conditions that are presented to you at the time of purchase.
⦁ All International taxes and additional fees associated with the jewelry, which are not Israeli taxes, will apply to the customer and the customer will have no complaint on the matter.
⦁ SHIPPING POLICY:
⦁ Orders placed on the site will ship to the address provided by the customer and/or to any other location agreed upon by the parties while placing the order.
⦁ International shipping of jewelries will be supplied and delivered within 21 business days by the Israeli Postal Company.
⦁ Orders placed within the state of Israel will be shipped and delivered within the following timeframes:
⦁ within 5 business days by courier; for the price of 35 NIS to the country, or free of charge with purchase of more than 500 NIS;
⦁ within 14 business days by the Israeli Postal Company; free of charge.
⦁ “Business day”- any day except for any Friday, any Saturday and any day which is an Israeli holiday or any day on which the Israeli banking institutions are authorized or required by law or other governmental action to close.
⦁ The shipping cost is not included in the price of each product. Shipping costs are subject to change according to the shipping policy.
⦁ There is no minimum order requirement.
⦁ In the event that a jewelry ordered on the Site is out of stock at the time the order is placed, the Site will contact the customer. If the customer cannot be reached, the Site will ship the order without the jewelry which is out of stock.
⦁ In the event that the customer is not at home at the time that the order arrives, the order will be returned to the store and reshipped once an additional shipping fee has been paid by the customer.
⦁ The order will be shipped according to the following terms:
⦁ there is reasonable access to the location which the order is being shipped;
⦁ if the order is being shipped to an organization, institution or settlement that cannot be reached without special authorization and/or does not have marked streets and/or marked house numbers, the order will be delivered to the distribution point of that same location.
⦁ The Site will not be held responsible for any delay and/or problem with the shipment of orders caused by the following terms:
⦁ force majeure and/or events that are out of the Site’s control;
⦁ for reasons related to the shipping provider and/or the Israeli Postal Company;
⦁ holidays and/or periods leading up to holidays, including the months of November and December during which shopping holidays and sales are held;
⦁ an economy close, so that the Site’s operations and/or the Site’s suppliers and/or service providers are impaired for whatever reason.
⦁ RETURN, EXCHANGE AND CANCELLATION POLICIES:
⦁ Request for refund, exchange or cancellation of an order will be submitted to the Site by the customer in one of the ways stated at the bottom of this Terms and Conditions.
⦁ Customers are eligible for refunds, exchanges or cancellations of orders within 14 business days of receipt of order.
⦁ Refunds will be credited to the original form of payment.
⦁ In the event that a refund, exchange or cancellation is requested by the customer after the 14 day period, the request of a refund, exchange or cancellation will be subject to the Site’s sole judgement.
⦁ Refunds, exchanges or cancellations will be approved after the customer receives a written message of approval from the Site.
⦁ In the event that a refund, exchange or cancellation is approved by the Site for reasons not including product defects:
⦁ the customer must return the product in its original packaging;
⦁ the customer must return the product unused, in the condition in which they received the product;
⦁ the product will be returned with the original receipt or proof of purchase;
⦁ the expense of return will be paid for by the customer;
⦁ a return fee of 100 NIS or 5% of the price of the product will be charged (to be determined by the cheaper option).
⦁ In the event that a refund, exchange or cancellation is approved by the Site due to a jewelry defect, the Site will hold sole responsibility for collecting or exchanging the jewelries.
⦁ The Site will examine all defective jewelries. In the event that the Site finds the product to be valid, refunds will not be approved and the jewelry will be shipped back to the customer after an additional shipping fee has been paid by the customer.
⦁ Products that were custom made will not be refunded, exchanged or returned, according to the Israeli Consumer Protection Regulation (Cancellation of Sale), 2010 and the Israeli Consumer Protection Regulation, 1981.
⦁ The aforesaid in section 13 above is subject to the Israeli Consumer Protection Regulation (Cancellation of Sale), 2010 and the Israeli Consumer Protection Regulation, 1981.
⦁ GOVERNING LAW:
⦁ These Terms and Conditions and your use of the Site are governed by and construed in accordance with the laws of the State of Israel applicable to agreements made and to be entirely performed within the State of Israel, without regard to its conflict of law principles.
⦁ Any legal action of whatever nature brought by either you or us (collectively, the “Parties” and individually, a “Party”) shall be commenced or prosecuted in the state Israel, and the Parties hereby consent to, and waive all defenses of lack of personal jurisdiction and forum non convenience.
⦁ CORRECTIONS:
⦁ There may be information on the Site that contains typographical errors, inaccuracies, or omissions that may relate to the Site, including descriptions, availability, and various other information. We reserve the right to correct any errors, inaccuracies, or omissions and to change or update the information on the Site at any time, without prior notice.
⦁ DISCLAIMER:
⦁ THE SITE IS PROVIDED ON AN AS-IS AND AS-AVAILABLE BASIS. YOU AGREE THAT YOUR USE OF THE SITE SERVICES WILL BE AT YOUR SOLE RISK, TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW.
⦁ WE DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, IN CONNECTION WITH THE SITE AND YOUR USE THEREOF. WE MAKE NO WARRANTIES OR REPRESENTATIONS ABOUT THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF THE SITE’S CONTENT AND WE WILL ASSUME NO LIABILITY OR RESPONSIBILITY FOR ANY (1) ERRORS, MISTAKES, OR INACCURACIES OF CONTENT; (2) PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE, OF ANY NATURE WHATSOEVER, RESULTING FROM YOUR ACCESS TO AND USE OF THE SITE; (3) ANY INTERRUPTION OR CESSATION OF TRANSMISSION TO OR FROM THE SITE; (4) ANY BUGS, VIRUSES, TROJAN HORSES, OR THE LIKE WHICH MAY BE TRANSMITTED TO OR THROUGH THE SITE BY ANY THIRD PARTY. 
⦁ The information appearing on the Site should be not construed as a promise of any result and/or responsibility for the activity of the products sold on it. The Site will not be responsible for any damage, direct or indirect, which will be caused to the user as a result of relying on information appearing on the Site and/or links to other sites and/or any other source of internal and/or external information and/or use of products displayed by Site.
⦁ The jewelries displayed on the site may cause allergic side effects. In case of unwanted side effects or allergic side effects, stop using the product and consult a doctor immediately.
⦁ Site warranty for a defective jewelry is limited to jewelry replacement or jewelry value. The total liability of the Site in relation to each product will not in any way exceed the purchase price of that jewelry.
⦁ Jewelries appearing on the Site are manufactured by third parties. The users of the Site confirm and declare that they are aware of this and that they will be responsible for contacting and demanding compensation from the manufacturer for any damage, direct or indirect, that will be caused to them as a result of using the jewelry.
⦁ The images of the jewelries on the Site are displayed for illustration purposes only. There may be differences in appearance, in color, in size, etc. between the jewelry as shown on the Site and the jewelry that will be provide to customer. Scribal errors in jewelry description and/or price will not charge the Site.
⦁ Information and presentations about jewelries displayed on the Site, originating from the Site's business partners and/or third parties whose products appear on the Site and any content in relation to the jewelries are the sole responsibility of the business partners and/or third parties. Therefore, it is understood that the Site has no responsibility for such information and the Site does not guarantee the accuracy of this information.
⦁ The Site recommends that users should behave as intelligent and careful customers, and read carefully the information displayed on the Site, including the information in relation to the jewelry itself, its description and suitability, as described on the Site.
⦁ MISCELLANEOUS:
⦁ These Terms and Conditions and any policies or operating rules posted by us on the Site constitute the entire agreement and understanding between you and us. Our failure to exercise or enforce any right or provision of these Terms and Conditions shall not operate as a waiver of such right or provision. We may assign any or all of our rights and obligations to others at any time.
⦁ If any of these Terms and Conditions are determined by any competent authority to be invalid, unlawful or unenforceable to any extent, such term will to that extent be severed from the remaining terms which will continue to be valid to the fullest extent permitted by law.
⦁ CONTACT US:
In order to resolve a complaint regarding the Site or to receive further information regarding use of the Site, please contact us by:
Address: 9 Stern Street, Tel-Aviv, Israel;
Phone: 972-3-6826745;
or email: Calderonajewelry@gmail.com